Image1\
 

“Fête des Myrtilles…” of Bosbessenfeest, De geschiedenis van Het Feest.

“Fête des Myrtilles…” (of Bosbessenfeest)

Was de titel van het eerste artikel in de “L’annonce de Vielsalm”.

Deze tekst ondertekend door E.L.M. (Mevr. Lannoy) gaat over wat er gebeurde op een zonnige zondag 29 juli 1951. Op die dag  het S.I. en Vielsalm Association (moet men “Vielsalm Attracties” of “Vereniging van zelfstandigen” lezen?) beslisten om ook deel uit te maken van deze zonovergoten dag en om op hun eigen manier de toeristen te “Vieren”.

Het idee was naïef op zich maar iedereen was akkoord en de realisatie niet echt ingewikkeld. Het idee was om aan beide zijden van Vielsalm traditioneel geklede Ardenners  te plaatsen.

Mvr Lannoy deed grote gebaren met een gesloten paraplu aan alle bezoekers om te stoppen. Iedereen die stopte kreeg een klein bakje vol met blauw, fris en vers fruit geschonken door het S.I. en Vielsalm. Vele Belgen en buitenlanders waren aangenaam verrast van dit cadeautje (ook al waren er geruchten dat enkelen die niet wisten waarover het ging, het volle bakje wegwierpen).

Het eerste “Fête des Myrtilles” was een succes, en E.L.M. sloot haar artikel af met de woorden: ”Voortzetten en verbeteren zijn aan de orde… voor morgen”

Men kan denken dat “la Myrtille” al even in de lucht hing, en inderdaad op 6 augustus 1950 publiceerde de krant “l’Annonce de Vielsalm” onder de titel “Frambahes” (dialect voor framboos) een artikel getekend door O.S. Deze vertelde op poëtische wijze het plukken van blauwe vruchten door de kinderen van Vielsalm.

Het volgende jaar, in 1952 dus, geeft l’Annonce de Vielsalm op 6 juli het programma van het “ Fête des myrtilles” uit. Dit was de eerste keer dat de naam officieel werd gebruikt, het feest was op 21 juli. Men bewonderde de “literaire” eenvoud. Die bevatte: ”het uitdelen van bosbessen: a) op verschillende plaatsen van het dorp, b) in speciaal versierde kraampjes, c) in bakjes met een klein plaatje om de vreemdelingen welkom te heten.”(Ok, a, b en c vormen eigenlijk een geheel en het “kleine plaatje” kon beter!)

De traditionele Ardens verklede groepen en de “mirlitons” van het station kwamen samen om 17 uur op het plein om van daaruit als vrolijke stoet naar het station te trekken. op 27 juli van hetzelfde jaar 1952 ondertekende mv. Lannoy een lang artikel waarin ze schreef dat het een “groot succes” was geworden. Ze bedankte alle acteurs en voegde bij: we twijfelen er niet aan(…) dat “la Fête des myrtilles” in de volgende jaren een triomf zal worden(!!!).

Dit waren de eerste stappen van “onze” Fête des myrtilles, samen met mv. Lannoy en haar kleine Ardenners. Wat een ontwikkeling met de komst van andere groepen( we herinneren ons de harmonie van de postiers, de vrolijke trompetters van Visé… en vele anderen) met de versierde karren( de reuze zalmen, de Alhambras van Grenade, de Faneurs…) vele uren werk en organisatie, soms ontmoedigend, maar steeds doorzettend…

En dan binnenkort, “Les Macrales” (de heksen) zonder wie we 20 en 21 juli natuurlijk niet zo een feestelijke dagen zouden kunnen noemen. Laten we deze “beschrijving” hier bij houden en al diegenen die sinds zoveel jaren ervoor zorgen dat de bosbesfeesten gewoonweg een feest zijn, een feest van iedereen, bedanken.